İsmail FİDAN
Destek Hizmetler Müdürü 
 
ÖZGEMİŞİ :
 
10.01.1982 Yılında Bolu’nun Gerede İlçesinde doğdu. İlkokulu Nuhören Köyü İlköğretim Okulunda okudu. Orta okul ve lise öğrenimini Gerede İmam Hatip Lisesinde bitirerek 1999 yılında mezun oldu. 2001-2003 yıllarında Niğde üniversitesinde Mahalli İdareler Yüksek Okulunu bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.2006 Yılında İstanbul Kartal Adliyesinde memur olarak çalışmaya başladı. 2009-2011 Yılları arasında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında İcra Müdür Yardımcısı olarak Çanakkale Yenice İlçesine atandı. 2,5 yıllık görevinin ardından Karabük Safranbolu İlçesinde 2,5 yıl İcra Müdürü olarak çalıştı. 2016 Yılı Ekim ayında ise Bolu İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne asaleten atandı.
 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
GÖREV TANIMI:
1-   İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, iş makinesi ve diğer ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak.
2-   Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parça, sarf malzeme ve ekipmanı temin etmek.
3-   Makine parkımızda bulunan araçların; zorunlu trafik sigortalarını, fenni muayenelerini, ekonomik ömrü dolduğunda hurdaya ayırma ve trafik tescil işlemlerini yapmak.
4-   Makine parkımızda bulunan hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak.
5-   Makine parkımızda bulunan iş makinelerinin nakillerini yapmak.
6    Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.
7-   Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin maliyet hesaplarını yapmak.
8-   Yatırım projeleri kapsamında köylere verilen yardımların naklini yapmak.
9-   İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin akaryakıtını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre temin etmek.
10- İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin akaryakıt ikmallerini yapmak.
11- İl Özel İdaresine teslim edilen kaçak akaryakıtın işlemlerini yapmak.
12- Valilik tarafından talep edilen malzemeleri temin etmek, talep edilen diğer iş ve hizmetleri yapmak,
13- Valilik hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak.
14- İl Özel İdaresi hizmet binalarının yakacak ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek.
15- İl Özel İdaresi bünyesindeki birimlerin, idari hizmetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipmanın teminini yapmak,
16- İl Özel İdaresi bünyesindeki birimlerin yatırımda kullandıkları malzemeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre temin etmek.
17- İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet alımı yapmak.
18- Destek Hizmetler Müdürlüğüne bütçe ile ayrılan ödenekler ile satın alınan malzemelerin “Taşınır Mal Yönetmeliği”ne göre kayıt işlemlerini yapmak.
19- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.