2017 YILI İL ENCÜMEN KARARLARI
 
OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARARLARI
 
ŞUBAT AYI İL ENCÜMENİ KARARLARI
 
MART AYI İL ENCÜMENİ KARARLARI
 
NİSAN AYI İL ENCÜMENİ KARARLARI