Rıza KİNİŞ
Encümen Müdürü

 
ÖZGEÇMİŞİ :
1959 yılında Bolu ili Merkez ilçe Gölcük köyünde doğdu.İlk ve Orta Öğretimini Boluda tamamladı.
30.12.1983 tarihinde Bolu İl Özel İdaresinde memur olarak göreve başladı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Mahalli İdareler Yönetimi Bölümünü bitirdi.
27.05.1996 tarihinde Gelir Şefi kadrosuna atandı. 2002 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan İl Özel İdareleri Görevde Yükselme sınavında başarılı olarak 13.02.2002 tarihinde Kontrolör kadrosuna atandı. 29.04.2003 tarihinde Encümen Müdürü kadrosuna atanarak, halen Encümen Müdürü ve İl Encümen Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
GÖREV ve TANIMI :
İş Tanımı Özeti
İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeninin çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmak.
İlgili Mevzuat
İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, ve diğer mer’i mevzuat.
Koordinasyon
İl Özel İdare Müdürü, Merkez ve İlçe Müdürlükleri ile İdaremiz bütçesinde öngörülen hizmetlerle ilgili İl Müdürlükleri.
İş Konuları
1- İç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre gündem yapmak ve İl Genel Meclisi ile İl Daimi Encümeni toplantılarına sunmak.
2- Meclis ve Encümen kararlarını yazmak, üyelerin imzalarına sunmak ve teklif dairelerine göndermek.
3- Meclis ve Encümen Karar Defterini yazmak ve imzaya sunmak.
4- İl Genel Meclisi dönem toplantılarının üyelere duyurulması ve görüşmelerin banda kayıt edilmesi ve bant kayıtlarının çözülmesi.
5- Meclis ve Encümen üyelerinin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak.
6- Bağlı personelinin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak.
7- Müdürlüğünün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak.
8- Müdüriyet makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.