İl Genel Meclisi, Ağustos ayı toplantıları 06.08.2018 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Ağustos ayı toplantıları gündemde yer alan;  
 
 1.       İlimiz Dörtdivan İlçesinde İlköğretim Tesis alanı olarak ayrılan, mülkiyeti Dörtdivan Belediyesine ait 4.376,08 m²’lik taşınmazın Kamulaştırma Kanunu gereği satın alınması talebi,
 2.       İl Özel İdaresinin %80 oranında ortağı bulunduğu Esentepe Turistik Tesisler Kurma ve İşletme Birliğindeki ortaklıktan ayrılma talebi,
 3.       Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karacasu Beldesi 371 parsel ve 884 ada 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlarda doğalgaz çalışması yapılabilmesi için bedelsiz irtifak hakkı verilmesi talebi,
 4.       İlimiz Merkez İlçe, Çobankaya Köyü, Kayserler Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılması talebi,
 5.       İlimiz, Mudurnu İlçesi, Bostancılar Köyü, Yeni Mahallenin Köy Yerleşik Alan sınırlarının genişletilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 6.       İlimiz Merkez İlçe, Gölcük Köyünde mevcut kullanılan içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 7.       İlimiz Gerede İlçesi, Macarlar Köyü, Merkez, Aşağı, Yukarı ve Erenoğlu Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 8.      Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Salıbeyler Mahallesi sınırları içerisinde,tapunun 1 pafta, 120 parsel noda kayıtlı 1355,00 m²’lik taşınmazın hazine adına tescilinin yapılabilmesi için taşınmaz üzerinde ifraz, tevhit, yola terk ve birleştirme işlemlerinin yaptırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 9.      Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, İzzet Baysal caddesinde bulunan Özel İdare İş Merkezinde 94-H nolu dükkânın Bolu Belediyesine tahsisinin yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarında gelen raporların görüşülmesi talebi,
 10.     Göynük İlçesi, Yeşilyazı Köyü, Koca Ahmet deresi mevkiinde bulunan Q:32,00 lt/sn’lik su kaynağının Q:1,00 lt/sn’lik kısmının ticari amaçlı olarak (şişeleme ve damacana) olarak 25 Yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarından gelen raporların görüşülmesi talebi,  
 11. İl Özel İdaresinde görev yapan memur personel ile ilgili hazırlanan II. sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 12. Mülkiyeti İdaremize ait Merkez İlçe, Okçular Mahallesi, 1734 ada, 1 parselde kayıtlı 1611 m²’lik arsadaki 1264 m²’lik hissemizin satışının yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 13. İlimiz Göynük İlçesi, Narzanlar Köyü hudutlarında, tapunun 113 ada, 9 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 14. Mudurnu İlçe Özel Müdürlüğüne şantiye yeri olarak, Kilözü Köyü, Aldı rahman Mevkii 1073 nolu parseldeki 34.920,00 m² yerin bedeli karşılığında satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 15. İlimiz Merkez İlçe, Tekkedere Köyü hudutlarında, tapunun 1173 parsel noda kayıtlı Taşınmaz için hazırlanan Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 16. 2018 yılı için İl Genel Meclisince yapılan II. kat asfalt programının ne aşamada olduğu ve ne kadar yapıldığının araştırılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
    İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri