İl Genel Meclisi, Aralık ayı toplantıları 03.12.2018 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Aralık ayı toplantıları gündeminde yer alan;  
 
1-Mudurnu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe  Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi, 
 
2-İlimiz Merkez İlçe, Hamzabey köyü ve Yakuplar köyü grubuna içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
 
3-İlimiz Yeniçağa İlçesi, tapunun 977 parsel numarasında kayıtlı Kaymakamlık lojmanı arsasına 6,91 m² tecavüz edilmiş olup, söz konusu alanın ilgili kişiye satılarak ifraz ve tevhit işlemlerinin yaptırılması talebi,
 
4-İlimiz Mengen İlçesi, Demirciler köyü, tapunun 267 parsel numarasında kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan Kırsal Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebi,                         
 
 
5-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe Borazanlar Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan İzzet Baysal Ortaokulu binasında bulunan 89,76  m²'lik alanın kantin yeri olarak işletmek veya işlettirilmek üzere tahsisinin yapılmasına dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6-Mülkiyeti İdaremize ait Bolu İli, Dörtdivan İlçesi, Merkez Mahallesi 2321 parselde kayıtlı  4.376,08 m² yüzölçümlü taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
  İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri