İl Genel Meclisi, Eylül ayı toplantıları 03.09.2018 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Eylül ayı toplantıları gündeminde yer alan;  
 
1-İlimiz, Merkez İlçe, Çobankaya köyü, Kayseller mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
2-İlimiz, Gerede İlçesi, Yeşilvadi köyü, Merkez ve Apsarı mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3- İlimiz, Mudurnu İlçesi, Dedeler köyü hudutlarında tapunun, 678 ve 679 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
       4- İl Genel Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 230 sayılı kararının yeniden görüşülmesi talebi,
 
     5- Bolu İl Özel İdaresinde çalışan İşçi Personelin Kadro-Pozisyon Sınıflandırması, Değişikliği ve Pozisyon görev tanımlarına dair Yönetmelik çıkartılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
      6- İlimiz, Mudurnu İlçesi, Alpagut Köyü hudutlarında tapunun, 1048 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7- İlimiz, Mudurnu İlçesi, Çepni Köyü hudutlarında tapunun, 1507 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8- İlimiz, Merkez İlçe, Tetemeçele köyü hudutlarında, tapunun 765 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9- İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantı gününün tespit edilmesi.
 
  İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri