İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantıları 01.11.2018 Perşembe günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, bir ay boyunca devam edecek olan toplantılarda; İlimiz Merkez ve ilçeleri ile ilgili gündem maddelerinin yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bütçe görüşmeleri de yer alacak.
 
        01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak oturumlarda;
  1. İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı gelir – gider bütçesinin görüşülmesi talebi,
  2. İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı performans programının görüşülmesi talebi,
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 Yılı İl Özel İdaresi bütçelerinde erişebilirlik ödeneklerine yer verilmesi talebi,
  4. İlimiz Göynük İlçesi Kaşıkçışeyhler köyüne içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
  5. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait İlimiz, Dörtdivan İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 2321 numarasında kayıtlı 4.376,08 m²’lik taşınmazın ilköğretim tesisi alanı olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi talebi,
  6. İlimiz, Merkez İlçe Kındıra Köyü hudutlarında, tapunun 2827, 2828, 2829, 2830, 2831 ve 2832 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların güneydoğusundaki alana ilişkin hazırlanan konaklama tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
  7. İlimiz, Mudurnu İlçesi, Çevreli köyü hudutlarında, tapunun 148 ada, 41, 42, 43, 44 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
  8. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait İlimiz Dörtdivan İlçesi, 1683 parselde kayıtlı 525 m²'lik taşınmaz için yapılan tahsisin kaldırılarak Dörtdivan Belediyesine bedelsiz terkinin yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen raporların görüşülmesi talebi,
  9. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait İlimiz Merkez İlçe İnkılap İlkokulu bahçesinde bulunan 45 m²'lik kantin binasının İnkılap İlkokulu’na tahsisinin yapılarak Karacasu Ortaokulu’nun kullanımına verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’ndan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
        Konuları görüşülecektir.
 
 
 
İSAY2 Galeri