İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantıları başladı.
İl Genel Meclisi, Şubat  ayı toplantıları 05.02.2018 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Şubat ayı toplantıları gündeminde yer alan;
1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında çay ocağı  olarak kullanılan 25m²’lik yerin, çay ocağı olarak bedeli karşılığında tahsis edilmesi talebi,
 
2-Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Merkez İlçe Karaçayır Mahallesinde 1583 ada, 3 nolu parsel,  934 m²’lik arsa vasıflı taşınmazın 71/934 oranındaki hissenin satışına ilişkin konunun görüşülmesi talebi,
 
3-İl Özel İdaresi ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan işlerde protokol imzalanması için İl Özel İdaresi adına Vali Aydın BARUŞ’a yetki verilmesi talebi,
 
4-İller Bankası olağan toplantılarında İl Özel İdaresi’ni temsilen bir adet İl Genel Meclis üyesi seçiminin yapılması talebi,
 
5-Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
6-İlimiz Kıbrısçık İlçesi yöresel ürünlerinin aile, İlçe ve İlimiz ekonomisine katkılarının araştırılarak nelerin yapılmasının uygun olduğuna dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-Merkez İlçe Yakabayat ve Musluklar grup köyleri ile Banaz Köyü Keşler Mahallesine  içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili  Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporunun görüşülmesi talebi,
8-Mudurnu İlçesi, Samat köyü 1331 nolu parsel için hazırlanan sanayi alanı amaçlı 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9-Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü 1070 nolu parsel için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10-İlimiz Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller ) Mahallesinin Köy Yerleşik Alanı Genişletme Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
                                                                                                                                                
İle ilgili konuları görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri