İl Genel Meclisi, Ocak ayı toplantıları 07.01.2019 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Ocak ayı toplantıları gündeminde yer alan;
 
1-İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresi’ne ait ruhsatlı ariyet ve kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2019 yılında uygulanacak m³ fiyatlarının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
2-İl Özel İdaresi’nin 2019 yılında uygulanacak olan etüt ve rapor ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili   Plan ve   Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3-İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2019 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
4-İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2019 yılında uygulanacak olan m³kiralama bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5-Merkez İlçe Mesçiler Köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgiliÇevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporunun görüşülmesi talebi,
 
6-İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediyeimar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2019 yılında para cezalarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
      
       7-İl Özel İdaresi’nin 2019 yılında makine ve ekipman kira bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8-Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait merkez ve ilçelerde bulunan dükkanların kira sürelerinin 1 yıl müddetle uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9-İlimiz Merkez İlçe Okçular Mahallesinde yapımı devam eden Spor Lisesi ve Sümer mahallesinde yapımı devam eden İmam Hatip Ortaokulu binalarının bulunduğu parsellerin içinde kalan ring hattı kabinlerinin bulunduğu 30’ar m²’lik alanın Sedaş’a devredilebilmesi için irtifak hakkı verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
     
        10- İlimiz köy yolları ağı envanter tablosunun onaylanması talebi, 
        
        11-İlimiz Yeniçağa İlçesi Hamzabey Köyü ve mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi talebi,
        
        12- İlimiz Gerede ilçesi, Karabük yolu üzeri 10. km’de bulunan İncegeriş deresinde akmakta olan Q.1.15 lt/s’.lik su kaynağının kira süresinin belirlenmesi talebi,
        
        13-İl Özel İdaresi’nde tam zamanlı olarak istihdam edilen mühendis, şehir plancısı, tekniker ve bilgisayar Programcısına 2019 yılında ödenecek ücret miktarının belirlenmesi talebi,
        
        14-İlimiz Merkez ve İlçelerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerine  Hayırsever vatandaşlar arasından 2 (iki)’şer adet üye seçimi,
        
        15-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi gereği gizli oylama ile 5 adet Denetim Komisyonuna üye seçimi,
        
        16-İlimiz Yeniçağa İlçesi, tapunun 977 parsel numarasında kayıtlı Kaymakamlık lojmanı arsasına6,91 m²tecavüz edilmiş olup, söz konusu alanın ilgili kişiye satılarak ifraz ve tevhidişlemlerinin yaptırılmasıhakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporungörüşülmesi talebi,
       
         17-Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Kültür Mahallesinde bulunan tapunun 1579 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 4128 m²’lik, üzerinde çok amaçlı salon ve sosyal tesis bulunan taşınmazın halen kiracımız bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  hizmet binası yapımı için tahsisinin yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
        
        18-İlimiz Mengen İlçesi, Demirciler Köyü, tapunun 267 parsel numarasında kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
     
        19-İlimiz Mudurnu İlçesi, Çevreli köyü hudutlarında tapunun 148 ada, 41, 42, 43 ve 44   parsel  numaralarında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan imar planı değişikliğin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
        İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
İSAY2 Galeri