İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantıları 02.10.2017 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Ekim ayı toplantıları gündemde yer alan;  
 
1-  Mudurnu İlçesi Bekdemirler köyü hudutlarında tapunun 139 ada 47 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli spor tesis alanı (konaklama ünitesi, sosyal tesis, idari bina, doğa sporları merkezi) amaçlı uygulama imar planının onanmasına ilişkin konu İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
2-  İlimiz Merkez İlçe Hamzabey  Köyü hudutlarında, tapunun 106 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanmasına ilişkin   İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3-  İlimiz Mudurnu İlçesi Mangırlar Köyü hudutlarında tapunun 1173 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
   
4-  Seben  İlçesi  Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım bölümünden 59.000,00 TL ödeneğin Seben İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5-  Dörtdivan İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım bölümünden 74.500,00 TL ödeneğin Dörtdivan İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6-  Yeniçağa İlçesi Dereköy Köyü Merkez Mahallesine içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-  Kıbrısçık İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım bölümünden 60.000,00 TL ödeneğin Kıbrısçık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8-  Mengen İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım bölümünden 17.850,00 TL ödeneğin, Mengen İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9-  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesi, Taşhancılar Caddesi No:2’de bulunan eski yurt binasının hizmet binası olarak kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bedelsiz tahsisinin ilişkin   Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10- İlimiz Merkez İlçe, Okçular Mahallesi, 1734 ada, 1 parselde kayıtlı 1.611,00 m²’lik arsadaki 1.264,00 m²’lik İl Özel İdare hissesinin satışına ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
11- İlimiz Merkez İlçede bulunan Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı, hizmet koşulları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
  İle ilgili konular görüşülecektir. 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri