İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantıları 01.11.2017 Çarşamba günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, bir ay boyunca devam edecek olan toplantılarda;  Bolu ve ilçeleri ile ilgili gündem maddelerinin yanı sıra Kamu Kurumlarının ve Kuruluşlarının bütçe görüşmeleri de yer alacak.
 
Kamu Kurumlarının ve Kuruluşlarının bütçe görüşmelerinin dışında,
 
1- 2018 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesinin görüşülmesi talebi,
 
2- İlimiz, Merkez İlçe, Güneyfelaketttin Köyü, Çiftlik (Değirmenyanı), Cinler ve Muslar  Mahallelerine içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılması talebi,
 
3- Gerede İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Bölümünden  86.2510,00 TL ödeneğin, Gerede İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
4- İlimiz Merkez İlçe, Abant Yolu, Çayırbıçkı mevkiindeki Abant Alası yetiştirme ünitesinde kullanılmak üzere Q:15.00 lt/sn’lik Karlıdere membaının Q:2.00 lt/sn’lik kısmının Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe Tabaklar Mahallesi 317 ada, 110 parselde bulunan taşınmaz üzerine İl Özel İdare İş Merkezi inşaatı yapılabilmesi için 5.151,827,75-TL ödenek ihtiyacının karşılanması için İller Bankası’ndan borçlanma talebi.
 
6- Göynük İlçesi, Örencik Köyü, Merkez Mahallesine Q:1.50 lt/sn’lik Fındıklıdere su kaynağının (Q:0.50 lt/sn’lik kısmının yerinde bırakılması koşuluyla) Q:1.00 lt/sn’lik kısmının ilave içme ve kullanma suyu olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7- İlimiz Merkez İlçe ve diğer ilçelerdeki belediye sınırları dışında bulunan okulların fiziki durumları, okul bahçeleri ve çevre düzenlemeleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi için araştırma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8- İlimiz Mudurnu İlçesi, Yeniceşeyhler Köyü hudutlarında, tapunun 1050 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Turizm Tesis Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9- Bolu İl Özel İdaresi’nde çalışan memur personel, tam zamanlı sözleşmeli personel ile geçici olarak görevlendirilen memur personele 01.01.2017-31.12.2019 dönemini kapsayacak sosyal denge tazminatının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10- İlimiz Göynük İlçesi, Kumcuk Köyü hudutlarında, tapunun 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numarasında kayıtlı  taşınmazlar  için  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Turizm  Tesis Alanı  Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen   raporun görüşülmesi talebi,
 
        İle ilgili konular görüşülecektir. 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri