İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları, hafta sonunu müteakip sona eriyor.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam eden toplantılarda, Kamu Kurumlarının bütçe görüşmeleri ve inceleme komisyonlarınca düzenlenen raporların görüşülmesi tamamlandı. 
 
       İl Genel Meclisi,
 
       23.11.2017 Perşembe günü,
       - 2018 Yılı İl Özel İdaresi bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi,
 
       - İlimiz Mudurnu İlçesi, Kovucak köyü hudutlarında tapunun 105 ada, 18 parsel noda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planının onanması talebi,
 
       24.11.2017 Cuma günü,
        - İl Özel İdaresi’nin 2018 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi,
 
 
       25.11.2017 Cumartesi günü,
       - 2018 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinin görüşülmesi (Bütçe kararnamesinin oylanması),
 
 
      26.11.2017 Pazar günü,
      - 2018 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinin görüşülmesi (Gelir ve Gider bütçesinin oylanması),
 
 
      İle ilgili gündem maddelerinin görüşülerek Kasım ayı toplantıları sona erecek. 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri