Yusuf Cemil KOPARAN
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ:
1980 yılında Bolu’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı.
2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Kadastro Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu.
Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlayarak 2006 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitimini tamamlayarak harita kadastro yüksek mühendisi olarak mezun oldu.
Karayolu projelendirilmesinde kullanılan grafik tasarım programlarından beklentiler konusunda birde bilimsel makalesi bulunmaktadır. (HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI,2. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU 23-25 KASIM 2005, İTÜ – iSTANBUL)
 2003-2006 yılları arasında özel sektörde, Karayolu inşaatı ortofoto harita üretimi, halihazır harita üretimi, , imar uygulamaları konularında saha mühendisi ve proje mühendisi olarak çalışmıştır.
 08.08.2006 yılında Bolu Belediyesinde kamu görevine başlamış olup, Belediyenin sırası ile Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır.
 04.01.2007-30.09.2007 tarihleri arasında vatani görevini kısa dönem olarak 1.Zh Tugay Komutanlığında Hadımköy/İstanbul’da yapmıştır.
 Askerlik görevini tamamlamasının ardından Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğündeki görevine geri dönerek çalışma hayatına başlamıştır.
 2010-2013 yılları arasında Bolu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
19.08.2013 tarihinde Bolu İl Özel İdaresine naklen atanmıştır.
05.05.2014 tarihinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü olarak atanmıştır.Halen bu görevi yürütmektedir.
 Cemil Koparan evli ve bir  çoçuk babasıdır…
 
GÖREV TANIMI:
Köy yerleşik alan tespitleri,halihazır harita kontrol ve onay işlemleri,çevre düzeni ve imar planı kontrol ve onama işlemleri,ifraz-tevhit-ittifak hakkı ve imar uygulama işlemleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı işlemleri, adrese dayalı nüfus hizmetlerinin güncel tutulması.