Kurum Çalışanlarına “İş Hijyeni” Konulu Eğitim Düzenlendi.
       İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında, iş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden “İş Hijyeni”  konusun da  eğitim düzenlenmiştir.
23.02.2018 – 06.03.2018 tarihleri arasında devam edecek olan  eğitim, İl Özel İdaresi toplantı salonunda, Kurumumuz Merkez ve İlçe personeline yönelik olarak İdaremiz İş Güvenliği Uzmanı Ali KELEŞ tarafından verilmektedir.
Yapılan önceki eğitimlerde olduğu gibi, ilk olarak katılımcılara verilen eğitim konusunda 10 soruluk ön test uygulanmakta olup, devamında  verilen eğitimle ilgili sunum gerçekleştirilmektedir. Eğitim sunumu bitirildikten sonra aynı test soruları son test olarak tekrar sorulmak suretiyle eğitim sonlandırılmaktadır.  
Eğitim sonrası katılımcılara “İş Hijyeni” konusunda “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenerek verilecektir.
 
 
 
İSAY2 Galeri