​Kurumumuzda “Yangından Korunma Eğitimi” ile “Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı” Yapıldı.
 
7126 sayılı “Sivil Savunma Kanunu”nun  Ek-9. maddesi ile 2007/12937 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 129. maddesi  kapsamında İdaremiz İl Genel Meclisi Salonunda  30.10.2018 Salı günü saat 14.00’de  “Yangından Korunma Eğitimi” verildi.
 
 Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nde görev yapan İtfaiye Eri Mehmet Ceyhan ve Burak Bayramoğlu tarafından verilen eğitime, İdaremiz “Yangından Korunma Yönergesi”nde yer alan “Yangınla Mücadele Ekibi”, “Arama Kurtarma Ekibi”, “Tahliye ve Haberleşme Ekibi”,  “İlk Yardım Ekibi”nde görevli personel ile Bina Kat Sorumluları olarak görevlendirilen personel katıldı.
 
Verilen eğitimde; yangın önleme ve söndürme tedbirleri  / prensipleri, günlük yangınlar, olağanüstü durumlarda yangınlar, tehlikeli patlayıcı, patlayıcı madde yangınları, trafik kazaları, Acil Durum Ekipleri işbirliği ve eşgüdümü konularına yer verildi.
 
Eğitimin ardından yangın alarmı ile birlikte binada tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tüm personelin toplanma alanında bulundurulmalarının  sağlandıktan sonra İtfaiye Eri Mehmet Ceyhan ve Burak Bayramoğlu  tarafından “Yangın Söndürme Tatbikatı” gerçekleştirildi.
 
Yapılan tatbikatta meydana gelen yangın anında, yangın söndürme tüpleri ile alevlere  nasıl ve ne şekilde müdahale edileceği anlatılarak uygulamalı olarak gösterildi.  Personelin de katılımı sağlanarak yangın söndürme tüpleri ile  meydana gelen yangına karşı nasıl ve ne şekilde müdahale edeceği  uygulayarak öğretildi.
 
Daha sonra herhangi bir yangın olayının meydana gelmemesi temennisi ile eğitim ve tatbikat başarıyla sonuçlandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri