Cemal YAZGELDİ
Mali Hizmetler  Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ :
1968 Yılında Düzce İli Kabalak Köyünde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamladı. 1990 yılında İstanbul İl özel İdaresinde Devlet memuru olarak göreve başladı. 1993 Yılında Bolu İl Özel İdaresine tayin oldu. 1995 Yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler bölümü ile 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.
1997 Yılında Bolu İl Özel İdaresinde Bütçe Müdürlüğü görevine atandı  2008 yılına kadar bu görevine devam etti.
2007 yılında Maliye Bakanlığınca açılan sertifikalı Muhasebe Yetkilisi sınavını kazandı. 2008 yılında İl özel idaresi Muhasebe Yetkilisi görevine başladı.
2008 yılında Bolu İl özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne atandı.  Halen  Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi olarak  göreve devam etmektedir.
Evli, 2 çocuk babasıdır.
 
GÖREV  TANIMI :
Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler birimi tarafından yürütülür.
 Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.
Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunları raporlanmasını sağlamak.
İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.
Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımda bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.