20-24 Mart 20017 Tarihihlerinde düzenlenen mülakat sınavı sonucunda Bolu İl Özel İdaresinde sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanan asil / yedek aday listesi Duyurular Kısmında İlan Edilmiştir.