İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantıları 04.02.2019 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Şubat ayı toplantıları gündeminde yer alan;  
 
1- Mudurnu İlçesi, Dedeler köyü hudutlarında tapunun 45 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı  1/5000 ölçekli  Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebi,
 
2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Salıbeyler Mahallesinde bulunan 1288 nolu parsel üzerinde yapılan parselasyon işlemleri sonucunda imar planında sağlık  tesis alanı olarak gözüken 1301 parsel nolu 2.022,65 m²’lik parselin, 1355.00  m²’lik kısmının Milli Emlak Müdürlüğüne devredilmesi talebi,
 
3- Merkez İlçe, Kındıra Köyü hudutlarında tapunun 2827, 2828, 2829, 2830, 2831 ve 2832 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onanması ile ilgili İmar ve  Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
4- Seben İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenek aktarılmasına dair Plan  ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5- Mengen İlçesi Kayabaşı Köyü ve Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi ile  ilgili Çevre Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6- Yeniçağa İlçesi Hamzabey Köyü ve Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi ile  ilgili Çevre Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7- İlimiz Merkez İlçe, Banaz Köyü, Keşler Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi  talebi,
 
8- Merkez İlçe Çepni Köyü hudutlarında Turizm Tesis Alanı amaçlı  1/5000 ölçekli  Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onanması talebi,
 
9- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karacasu Termal Turizm Merkezi içinde kalan 5 Yıldızlı Otel İnşaattı ile ilgili “Üst Hakkının Verilmesi” ile ilgili komisyonlardan gelen  raporların görüşülmesi talebi,
 
10- Merkez İlçe Bakırlı Köyü hudutlarında tapunun 185 parsel numarasında kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan Kırsal Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onanması talebi,
 
  İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri