İl Genel Meclisi, yoğun geçen Kasım  ayı toplantılarının akabinde Aralık ayı toplantılarına, bugün gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Aralık ayı toplantıları gündeminde yer alan; 
 
 1. İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere  İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak m² fiyatlarının belirlenmesi,
 2. İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan m² kiralama bedellerinin belirlenmesi,
 3. Seben İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 4. Mengen İlçesi Nazırlar köyü tapunun 457 nolu taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 5. İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Kıbrısçık İlçe Özel İdare Müdürlüğü kısmında (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri) bölümünde bulunan 40.000,00 TL ödeneğin İlçe Özel İdare şantiye binası yapımında kullanılmak üzere Kıbrısçık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 6. İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinde bulunan “Dörtdivan İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım”  ödeneğinden  Yağbaşlar ve Ömerpaşalar köylerine kilitli parke taşı yapımı için 25.000,00 TL  Dörtdivan İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 7. Mengen İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan 36.700,00 TL ödeneğin tahsis değişikliğinin yapılmasına iliştin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 8. İlimiz Mudurnu İlçesi, Kovucak köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi,
 9. İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında (Kıbrısçık  Hükümet Konağı) bölümünde bulunan 50.000,00 TL ödeneğin Kıbrısçık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 10. İlimiz Merkez İlçe Tabaklar Mahallesi 317 ada 110 parselde bulunan yıkılan Sinema Binasının yerine İl Özel İdaresi İş Merkezi yapılması için ihtiyaç olan 5.151.827,75 TL ödeneğin temini ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 11. İlimiz Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü Çiftlik (Değirmenyanı), Cinler ve Muslar Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporunun görüşülmesi,
 12. İlimiz Merkez İlçe Yumrukaya Köyü  tapunun 723 ada, 724 ada, 18 numaralı parsele ait Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması,
 13. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60 m²’lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesi,
 14. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Aktaş Mahallesinde bulunan Gazipaşa orta okulu yeni binadaki 105 m²’lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesi,
 15. İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi, 
 16. İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye  imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2018 yılında para cezalarının belirlenmesi,
 17. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ve İlçelerde kirada bulunan mülklerin kira sürelerinin uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 18.  Mudurnu İlçesi, Kovucak Köyü  tapunun 105 ada 18 numaralı parsele ait Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
 19. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Halk Kütüphanesinin hizmet koşulları ve ihtiyaçları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,   
 20. Mudurnu İlesi Bekdemirler Köyü, tapunun 176 ada 14 parsel numarasında kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması,                          
             Konuları görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri