İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi.
      Kurumumuzda 6331 sayılı “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında, İş Güvenliği Uzmanı Ali Keleş ve İşyeri Hekimi Alkan Öncü tarafından hazırlanan ve verilmesi gereken zorunlu eğitimler arasında yer alan;
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • İş Hijyeni,
  • Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği,
       Konularında eğitim düzenlenmiştir.
       07-22 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime ayrı ayrı ve belirlenen farklı günlerde, bütün Birim personeli ile İlçe personeli katılmıştır.
       İş Güvenliği Uzmanı Ali Keleş tarafından verilen eğitimde;
  • İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları, 
  • İş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanım değişikliğinin yeni çalışma koşullarına uyumu,
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların yapacakları işler ile  ilgili mesleki eğitim almaları ve belgelemeleri, bu belgeye sahip olamayanların bu tür işlerde çalıştırılamayacağı,
  • Hijyen ve iş hijyeni,
  • Ekranlı araçlarda sağlıklı ve güvenli çalışmaların nasıl yapılacağı,
  • Yapılan eğitimlerin maliyetlerinin çalışanlara yansıtılamayacağı, eğitimlerin süresinin çalışma süresinden sayılması gerektiği,
Konuları yer almış olup, katılamayan personel için 23-24 Ocak 2019  tarihlerinde telafi eğitimi düzenlenmiştir.
Eğitim sonrasında katılımcı personele “Eğitim Katılım Belgesi” düzenleneceği ve eğitimin başarıyla sonuçlandığı İş Güvenliği Uzmanı Ali Keleş tarafından belirtilmiştir. 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri